ZÁKAZNICKÝ SERVIS
NON STOP +420 539 000 290
PO-PÁ 9-18.00,

Víza Bělorusko

Zajistíme vám VÍZOVÝ SERVIS k letence za zvýhodněnou cenu! Poskytujeme konzultační servis pro získání potřebného víza. Napište nám


Velvyslanectví Běloruské republiky
ul. Sádky 626
Praha 7
171 00
Czech Republic
00420-233 540 899
 

Posolstvo Češskoj Respubliki
Muzychny zav. 1/2
Minsk
220030
Belarus
00375–17–2265244
 

 

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 3 měsíce po opuštění Běloruska
 • 1 x vyplněný formulář (oboustranně)
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu s jasným vyjádřením územní platnosti pojištění (přípustné je pouze "Bělorusko") a pojistným plněním nad 10.000 EUR
 • turistický voucher (jako agentura nejsme schopni vyřídit)
  • v případě pobytu do 10 dnů lze voucher nahradit rezervací ubytování
  • v případě soukromé návštěvy osoby žijící v Bělorusku není pozvání do 30 dnů pobytu potřeba

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

Platnost víza:

 • 30 dnů, s možností prodloužení o 10 dní

 

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – 2 010 Kč/1 vstup
 • urgentní vyřízení (4 dny) – 2 735 Kč/1 vstup

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

Ke stažení:

 Požadavky:

Při přestupu v Bělorusku je vždy potřeba mít předem vyřízené tranzitní vízum.

 • cestovní pas s minimální platností 3 měsíce po opuštění Běloruska
 • 1 x vyplněný formulář (oboustranně)
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • vízum do cílové země

Upozornění:

Při cestování cizích státních občanů do třetího státu tranzitem přes území Běloruské republiky leteckou dopravou s přestupem na Národním letišti “Minsk“ není požadováno tranzitní vízum při dodržení následujících podmínek:

 • Cizinec má v platném pase povolení pro vstup do země určení (vízum)
 • Cizinec má letenky s uvedeným datem odletu z přestupního letiště
 • Doba pobytu cizince na území Běloruské republiky nebude přesahovat 24 hodin
 • Cizinec se při čekání na přestup může nacházet výhradně v tranzitní zóně Národního letiště “Minsk“

 Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

Platnost víza:

 • 48 hodin

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – 850 Kč/jednosměrné tranzitní vízum
 • standardní vyřízení – 1 285 Kč/obousměrné tranzitní vízum

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

Ke stažení:

1- nebo 2-vstupé vízum s platností 90 dní:

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 3 měsíce po opuštění Běloruska
 • 1 x vyplněný formulář (oboustranně)
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • zvací dopis (jako agentura nejsme schopni vyřídit) – u cest s pobytem do 30 dnů není pozvání potřeba, pouze je nutné do formuláře vyplnit adresu, celý název zvací organizace  i  celé jméno kontaktní osoby (políčko 21 na formuláři)
 • v případě návštěvy výstavy na dobu delší než 3 dny je pozvání nutné
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu s jasným vyjádřením územní platnosti pojištění (přípustné je pouze "Bělorusko") a pojistným plněním nad 10.000 EUR

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

Platnost víza:

 • 90 dnů

 

ROČNÍ VÍZUM (běloruské obchodní vícevstupní vízum bez práva na zaměstnání, platné 1 rok, s právem pobytu v Bělorusku max. 90 dní v roce):

Požadavky:

a/ originál žádosti běloruské právnické osoby dle předepsaného vzoru

b/ originál výpisu o běloruské právnické osobě z Jednotného státního rejstříku právnických osob a soukromých podnikatelů Republiky Bělarus (stáří max. 3 měsíce, zaslaný poštou)

c/ kopie smlouvy (kontraktu, dohody) mezi běloruskou právnickou osobou a cizím státním občanem nebo zahraniční organizací, v níž je zaměstnán, potvrzující existenci pevných obchodních vzájemných vztahů nebo dokumenty běloruské právnické osoby(včetně zakladatelských), potvrzující, že cizí státní občan je ředitelem nebo zakladatelem obchodní organizace se zahraničními investicemi(zahraniční nebo společné organizace) a opatřené na každé straně razítkem ověřovacího orgánu ;

d/ pracuje-li cizí státní občan v organizaci, která uzavřela smlouvu(kontrakt, dohodu) s běloruskou právnickou osobou: dokument potvrzující skutečnost, že je cizí státní občan v této organizaci zaměstnán, vyhotovený na hlavičkovém papíře zahraniční organizace a podepsaný jejím ředitelem

e/ originál dopisu vysílající české firmy potvrzující, že je cestovatel zaměstnancem firmy a není ve výpovědi

f/ vyplněná žádost o vízum ( údaje o firmě včetně právní formy, jméno vedoucího pracovníka celé bez zkratek)

g/ pasová fotografie

h/ pas platný 6 měsíců po návratu z Běloruska

Konzulární úředník je oprávněn si vyžádat další dokumenty.

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

Platnost víza:

 • 1 rok s pobytem max. 90 dní (v roce)

 

 Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení - 2 010 Kč/ 1, 2 vstupy
 • standartní vyřízení - 4 620 Kč / roční vícevstupé
 • urgentní vyřízení (4 dny) - 2 735 Kč / 1,2 vstupy
 • urgentní vyřízení (4 dny) - 5 345 Kč / roční vícevstupé

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

Ke stažení:

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR

NEWSLETTER

Nechejte si zasílat akční nabídky letenek
na Váš email

LETENKY.CZ CESTOVÁNÍ JE ZÁBAVA