Pojištění na cesty

Allianz-logo

Momentálně není možné sjednat pojištění online. Pokud máte zájem o sjednání cestovního pojištění, kontaktujte nás na emailu letenky@letenky.cz.

Vztahuje se pojištění Allianz na COVID-19?

Krytí rizik spojených s onemocněním COVID-19 se vztahuje na všechny země světa bez ohledu na oficiální varování od vládních, nebo jiných oficiálních státních doporučení své domovské země (ČR), nebo doporučení místnách úřadů v cílové destinaci.

Více informací nalezdete zde.

Co kryje pojištění Allianz?

 • léčebné výlohy v zahraničí v souvislosti s onemocněním pojištěného, včetně onemocnění COVID-19
  v případě dodržení podmínek viz výše.
 • náklady na storno (stornovací poplatky). Vztahuje se také na zrušení zájezdu/letenky/ubytování z důvodu onemocnění COVID-19 (za onemocnění se považuje i pozitivní test bez příznaků)
 • náklady, které vzniknou vlivem zrušení plánované cesty, pokud se pojištěný ocitne v nařízené karanténě z důvodu podezření, že byl vystaven nakažlivé nemoci (včetně COVID-19), a tím mu bylo znemožněno vycestovat
 • náklady v souvislosti s karanténou, pokud se dostanete v zahraničí do kontaktu s pozitivně testovanou osobou na COVID-19 a byla vám nařízená karanténa, a tím vám bylo znemožněno se vrátit do ČR v plánované době a plánovaným dopravním prostředkem.  

  Podrobné informace naleznete zde.

Nabízíme pojištení vůči stornu letenky:

Storno cesty můžete uplatnit v případě nemoci, zranění či hospitalizace, ale i v případě zrušení cesty spolucestujícím ze zdravotních důvodů. Nabízíme 2 varianty pojištení na storno:

 • 1) Storno PLUS - 6,81% z pojišťované částky, nulová spoluúčast, max. pojistná částka 300 000 Kč na pojistnou smlouvu.
 • 2) Storno STANDARD - 4,64% z pojišťované částky, spoluúčast 20%, max. pojistná částka 300 000 Kč na pojistnou smlouvu.  

  Podrobné informace o jednotlivých variantách storno pojištění naleznete zde.

allianz 2

Povinností klienta je seznámit se s pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění Allianz. Detailní informace o podmínkách pojištění naleznete v brožurce Allianz s pojistnými podmínkami, kterou si můžete stáhnout a vytisknout.

Přečtěte si více informací v Průvodci pojištěním.

 

Máte dotaz či speciální požadavek?

Kontaktujte nás

KONTAKTOVAT SPOLEČNOST